Welcome

Welkom op de website van Stichting Water voor Leven te Gouda. Reeds meer dan dertig jaar zetten wij ons in voor de verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners op het Kaap Verdiaanse eiland Fogo. Eerst acht jaar als actiecomité en vanaf 3 juni 1988 als stichting hebben wij er vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten gerealiseerd, vooral op het gebied van drinkwatervoorziening en basis- en beroepsonderwijs. In de diverse onderwerpen op deze website kunt u meer informatie krijgen over deze projecten.

 

Welcome to the website of Water for Life Foundation in Gouda. For over thirty years, we are committed to improving the living conditions of the inhabitants of the Cape Verdean island of Fogo. The first eight years as an action committee and from June 3, 1988 as a foundation.  We have realized many small-scale development, particularly in the areas of water supply, basic schooling and vocational education. Additional project information is vailable through various topics in this website.

  

Bem vindo ao site da Fundacao Agua Para Viver, Ha mais de 30 anos, estamos empenhados em melhorar as condicoes de vida da populacao da ilha do Fogo em Cabo Verde. Os primeiros 8 anos como Comite-de Accao e apartir de 3 de Junho de 1988 como Fundacao, temos desenvolvido e executado muitos projetos de pequena escala, particularmente nas areas de abastecimentos de agua, educacao basica e Formacao Profissional. Nos varios topicos deste site, Voce pode encontrar mais informacoes.