Author: Bert van Midden (Bert van Midden)

Home / Bert van Midden
Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-04
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-04

In deze nieuwsbrief 1. Stand van zaken studenten en leerlingen2. Herstel stormschade gemeenschapshuis3. Ouderena) Huize Tereza (Casa Madre Tereza)b) Matrassen voor andere ouderenc) Koelvriescombinatie voor dagopvang ouderen4. Stand van zaken project computers 1. Stand van zaken studenten en leerlingen In juli hebben drie jongeren hun lyceum diploma gehaald. Eén van de jongeren volgt nu een...

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03

In deze nieuwsbrief staat het Centrum voor Beroepsopleidingen centraal 1. Stand van zaken cursisten2. Resultaten kas3. Overdracht aan overheid4. Stand van zaken project computersa) Inleidingb) Stichting Água Para Viverc) Financiële stand van zaken 1. Stand van zaken cursisten Onze Stichting heeft een zeer goed contact met het Centrum voor Beroepsopleidingen en we zijn dan ook...

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-02
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-02

In deze nieuwsbrief: 1. Laptops Centrum voor Beroepsopleidingen2. Stand van zaken studenten3. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen4. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen5. Reparatie dak Centrum voor Beroepsopleidingen 1. Laptops Centrum voor Beroepsopleidingen We vallen maar gelijk met de deur in huis. We hebben een nieuw project en we denken dat het heel belangrijk is. Want:...

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01

In deze nieuwsbrief: 1. Dank voor uw steun2. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen3. Gereedschap voor schilders4. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen5. Collecte Protestantse Gemeente De Ark (Reeuwijk)6. Gevolgen corona voor het onderwijs 1. Dank voor uw steun Daar willen we deze nieuwsbrief mee beginnen. We hebben de afgelopen periode enorm veel steun voor ons werk...

Nieuwsbrief 6
Bericht

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2020-06 In deze nieuwsbrief over onderwijs: 1. Ontwikkelingen corona2. Corona en onderwijs3. Lyceum4. Centrum voor beroepsopleiding5. Universiteit 1. Ontwikkelingen Corona De afgelopen maanden is net als bijna overal er weer sprake van een sterke opleving van het virus. Op Kaapverdië zijn nu in totaal ruim 9200 mensen besmet of besmet...