Bericht wachtlijst “Sponsor een Jongere”

Bericht wachtlijst “Sponsor een Jongere”

Lyceum

In de maand augustus hebben drie jongeren een beroep gedaan op Stichting Water voor Leven om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Hun ouders kunnen vanwege de misoogst de kosten voor de opleiding niet meer betalen en dreigen ze van school te moeten halen.

Universiteit

De gemeente heeft ook na een strenge selectie meer aanvragen voor steun dan zij kan geven om een jongere de kans te geven naar de universiteit te gaan. Stichting Water voor Leven kan hier een waardevolle aanvulling zijn, afhankelijk van het aantal donateurs dat een jongere zou willen helpen.

Beroepsopleidingen

Gezien de moeilijke situatie van de huidige regering o.a. een misoogst van vorig jaar en opnieuw een dreigende misoogst van dit jaar door gebrek aan regen, is niet bekend wanneer de beroepsopleidingen waaronder landbouw en koeltechniek gaan starten. Zodra wij meer weten zullen wij hierover berichten.