Categorie: Bericht Sponsor een Jongere

Home / Bericht Sponsor een Jongere
Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03

In deze nieuwsbrief staat het Centrum voor Beroepsopleidingen centraal 1. Stand van zaken cursisten2. Resultaten kas3. Overdracht aan overheid4. Stand van zaken project computersa) Inleidingb) Stichting Água Para Viverc) Financiële stand van zaken 1. Stand van zaken cursisten Onze Stichting heeft een zeer goed contact met het Centrum voor Beroepsopleidingen en we zijn dan ook...

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01
Bericht

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01

In deze nieuwsbrief: 1. Dank voor uw steun2. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen3. Gereedschap voor schilders4. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen5. Collecte Protestantse Gemeente De Ark (Reeuwijk)6. Gevolgen corona voor het onderwijs 1. Dank voor uw steun Daar willen we deze nieuwsbrief mee beginnen. We hebben de afgelopen periode enorm veel steun voor ons werk...

Nieuwsbrief 6
Bericht

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2020-06 In deze nieuwsbrief over onderwijs: 1. Ontwikkelingen corona2. Corona en onderwijs3. Lyceum4. Centrum voor beroepsopleiding5. Universiteit 1. Ontwikkelingen Corona De afgelopen maanden is net als bijna overal er weer sprake van een sterke opleving van het virus. Op Kaapverdië zijn nu in totaal ruim 9200 mensen besmet of besmet...

Donateursreis 6-15 februari 2020
Bericht

Donateursreis 6-15 februari 2020

Nadat donateurs via een nieuwsbrief, een mailbericht een bericht op de website en publicaties in enige kerkbladen waren uitgenodigd voor deelname, vond van 6 tot 15 februari 2020 een donateursreis plaats, verzorgd door reisbureau Fair Travel. Er waren 8 donateurs en Miriam van der Gugten van Fair Travel reisde zelf mee. De dagen 6 tot...

Nieuwsbrief  01-04-2020 NR 3
Bericht

Nieuwsbrief 01-04-2020 NR 3

In deze nieuwsbrief Berichten vanuit het bestuur Ondersteuning ouderen tijdens het bezoek van onze secretaris Onze nieuwe man in Praia: begeleiding van studenten Gesprekken studenten Jaarverslag en donaties Berichten vanuit het bestuur In januari 2020 werden we verrast met de opbrengst van ruim € 4000,- van de adventscollecte van de  Augustijner Gemeenschap te Eindhoven. Wij...