2011 – Februari

2011 – Februari

Reisverslag van het werkbezoek van Agnelo
Spinola aan Kaap Verdië van 14 februari tot

30 maart 2011

 

De reis er naar toe verloopt via Portugal,
waar in Avero een gesprek plaatsvindt met de leverancier van de metaalmachines
in het najaar van 2010. Hij belooft dat de problemen met één van de machines en
het transport van de reeds betaalde aankoop van aluminium opgelost zullen
worden. Eind maart was dit nog niet gebeurd, maar het houdt onze aandacht.

De eerste dagen op
Kaap Verdië worden in de hoofdstad Praia doorgebracht. Op vrijdag 19 februari
is er een gesprek met de heer Vargas van de I.E.F.P, een onderdeel van het
Ministerie van Arbeid, dat alles op het terrein van financiën regelt. Hij deelt
mede dat onder voorbehoud de lerarensalarissen van de opleidingen
Elektrotechniek en Metaaltechniek in 2011 zullen worden betaald. Voor Metaaltechniek
hebben zich 18 cursisten aangemeld en voor Elektrotechniek 20.

In verband met de
Parlementsverkiezingen begin februari is de administratie bij het I.E.F.P.
vertraagd. Pas eind mei horen wij hoeveel er aan salarissen aan ons zal worden
betaald.

 

Op 21 februari
vindt een gesprek plaats met mevr. Maria Brito, ambassadeur van de Amerikaanse
Ambassade op Kaap Verdië. Er is door Ass. Agua para Viver een aanvraag voor een
subsidie ingediend voor de aankoop van aluminium voor de opleiding
Metaaltechniek. Hiervoor is een bedrag van 8500 dollar (€ 6.800) beschikbaar
gesteld. Het subsidiecontract wordt ondertekend

Op verzoek van
Agnelo zal het subsidiebedrag in één maal worden uitbetaald bij aankoop van al
het benodigde aluminium. Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk.

 

Op Fogo vindt een
bespreking plaats op het kantoor van het Deense Bornefonden, die kinderen
sponsort, die onder hun organisatie vallen en in 2011 een opleiding op onze
technische school

krijgen. Per
cursist ontvangen wij € 900. De samenwerking tussen ons en Bornefonden verloopt
soepel en prettig.

 

Met de andere
organisatie, die ons werk subsidieert, de CRP ( Commissie bestrijding armoede),

verloopt het een
stuk minder vlot. Zij betalen een deel van de kosten (voedsel en onderdak ) van
de cursisten, die in de twee internaten verblijven. We weten nog niet wat ze
zullen gaan betalen, maar

gaan ervan uit
dat ze hun toezeggingen zullen nakomen.

 

De organisatie
van onze technische school te Ponta Verde verloopt goed. Dit jaar zijn er 38
cursisten, waaronder 9 vrouwelijke. Een elektriciteitsbedrijf in Praia heeft
toegezegd ons hulp aan te bieden met de levering van kabels,
elektriciteitsdraden etc. Er zijn afspraken gemaakt met de aluminiumleverancier
in Praia voor leveringen in mei/juni 2011.

 

De doos met
computers voor een lyceum in Praia zijn daar afgeleverd. Als vergoeding van de
door ons betaalde transportkosten hebben wij omgerekend € 360 ontvangen op de
rekening van Agua para Viver. Met deze computers zijn er in de afgelopen 10
jaar meer dan 1400 computers naar Kaap Verdië verstuurd.