Beleid 2018-2023

Stichting “Water voor Leven” ontleent haar naam aan de bouw van cisternes in de eerste periode van haar bestaan (1980). Vanaf 2018 zal de Stichting Water voor Leven haar activiteiten meer richten op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan. De periode tot 2021 moet gezien worden als een overgang naar de nieuwe kernactiviteit Leren voor Leven, het financieel ondersteunen van jongeren bij het volgen van onderwijs. Tot 2021 zullen er nog kleinschalige projecten gerealiseerd worden. 

Visie

  • Het bestuur van Stichting Water voor Leven streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap, waarin jongeren na de basisschool kunnen doorleren voor een betere toekomst.      Een  jongere de kans te geven een diploma te halen aan het voortgezet- en hoger onderwijs ( beroepsopleiding of universitaire studie). Een diploma geeft de jongere de kans op een verbeterde toekomst door inkomsten uit betaalde arbeid of uit een zelf gestart bedrijfje.
  • Het bestuur van Stichting Water voor Leven streeft er naar de activiteiten, die onder het beheer van de Associação  Agua para Viver op Fogo vallen, door middel van kleinschalige projecten te begeleiden naar zelfstandigheid.

Download voor informatie, werkwijze en uitvoering het  Beleidsplan Water voor Leven 2018-2023