Beloningsbeleid

De Stichting Water voor Leven heeft op 7 februari 2011 de A.N.B.I.-status verkregen. De regels voor het declareren van kosten, die vrijwilligers maken voor de Stichting zijn vastgelegd in de bestuursvergadering van Stichting Water voor Leven op 23 maart 2011.

  • Vrijwilligers, die actief zijn voor Stichting Water voor Leven, kunnen de kosten, die ze in Nederland maken, declareren. Dit betreft in principe alleen reiskosten, telefoonkosten en internetkosten.
  • Bestuursleden van Stichting Water voor Leven kunnen ook de reiskosten naar Kaap Verdië en terug naar Nederland declareren, mits de reis in dienst staat van realisatie van projecten van deze Stichting.
  • Het bestuurslid met de taak coördinator / contactpersoon met de counterpart-organisatie Agua para Viver krijgt per werkbezoek naar Kaap Verdië een tegemoetkoming van maximaal vijfhonderd euro als tegemoetkoming voor de onkosten op Kaap Verdië, met een maximum van drie werkbezoeken per jaar.
  • Gemaakte kosten, die niet worden gedeclareerd, zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Vrijwilligers van Stichting Water voor Leven kunnen geen aanspraak maken op een belastingvrije jaarlijkse vergoeding (tot maximaal € 1.500,-), zodat ze deze ook niet kunnen aftrekken van de belasting (voor het geval ze van deze vergoeding zouden afzien).