Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-02

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-02

In deze nieuwsbrief:

1. Laptops Centrum voor Beroepsopleidingen
2. Stand van zaken studenten
3. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen
4. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen
5. Reparatie dak Centrum voor Beroepsopleidingen

1. Laptops Centrum voor Beroepsopleidingen

We vallen maar gelijk met de deur in huis. We hebben een nieuw project en we denken dat het heel belangrijk is. Want:

Stel je voor…
Je wilt hogerop komen. Je ontworstelen aan armoede. Je wilt een vak leren. Timmerman, loodgieter of elektricien. Als je dát bereikt, help je niet alleen jezelf maar ook je hele familie.

Stel je voor…
Je bent een van die gelukkigen die naar school kan. Naar het Centrum voor Beroepsopleidingen op het Kaapverdische eiland Fogo. Een school die ook al jaren gesteund wordt en opgericht is door de Goudse Stichting Water voor Leven. Ook op dat intens arme eiland kun je niet zonder moderne communicatiemiddelen. De computers die ze er hebben zijn zo sterk verouderd dat geen enkele software daar meer goed op functioneert. Zo wordt studeren helaas onmogelijk.

Stel je voor…
Dat de jongeren op Fogo mede dankzij úw bijdrage op een gloednieuwe laptop kunnen werken. We willen als stichting graag 25 laptops aan de school geven. Om jongeren daar, dankzij goed onderwijs, échte kansen te geven. Als dat lukt, laten we een plaatselijke firma de laptops leveren. Zo helpen we ook nog eens de regionale economie.

We zijn ontzettend blij dat we dit project van in totaal € 18.000,- samen met Stichting Wilde Ganzen kunnen doen. Als wij als Stichting Water voor Leven voldoende ophalen staat Wilde Ganzen garant voor € 6.000,-. We hebben dan nog € 12.000,- nodig.

2. Stand van zaken studenten

Jadmila is helemaal afgestudeerd als meester in de rechten. Zij is in deze richting op zoek naar werk.

Maria is begonnen aan een stage bij een advocatenkantoor op Fogo. Als zij haar stage heeft afgerond is ook zij helemaal afgestudeerd.

We hebben helaas ook minder goed nieuws. Na de machtswisseling heeft de gemeente besloten om de steun voor een aantal studenten te stoppen en voor een enkeling te halveren. Dit leidt tot flinke schulden voor deze studenten. Als ze in september afstuderen krijgen ze geen certificaat en kunnen ze niet aan hun stage beginnen. De universiteit eist dat eerst de schulden worden afbetaald. Wij zoeken naar een oplossing. Als voorwaarde zullen we stellen dat alles is afgerond en dat de universiteit de boete intrekt. Over dat laatste zijn we in gesprek. We verwachten voor deze oplossing voor 5 finalisten in totaal ongeveer € 4.000,- nodig te hebben. Als u ons kunt helpen, dan heel graag.

3. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen

Het onderwijs op het Centrum voor Beroepsopleidingen loopt heel goed. Steeds meer
leerlingen weten de school te vinden. Heel recent zijn er 16 leerlingen begonnen aan een opleiding als timmerman. Twee van deze jongeren worden door ons ondersteund. We zijn heel blij dat ondanks de moeilijke periode zoveel leerlingen dit vak kunnen leren. Een mooie toepassing is onderhoud en bouw van vissersboten. Deze jongeren werken ook mee aan de bouw van de kas. (zie volgend onderwerp).

4. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we de benodigde middelen voor de bouw van een kas bij het Centrum voor Beroepsopleidingen binnen hebben. Dit is mede dankzij een mooie bijdrage van de Grootste Familie helpt.

De bouw van de kas vordert inmiddels goed. We verwachten dat de kas de komende weken afgerond kan worden. De leerlingen van de school werken hard mee aan de bouw. We hebben nu nog geen foto beschikbaar, maar we laten u het eindresultaat zeker zien.

5. Reparatie dak Centrum voor Beroepsopleidingen

Er was een groot probleem met het dak van de school. Er was een behoorlijke lekkage. Dit had tot flinke schade binnen kunnen leiden. Omdat de school en de overheid geen middelen hebben om de schade te herstellen hebben wij besloten om in te springen. Het dak is nu heel degelijk gerepareerd en kan er weer een hele poos tegenaan. Dit was mede mogelijk dankzij donaties van diverse fondsen.

Tenslotte

Wilt u naar aanleiding van deze  nieuwsbrief onze Stichting steunen, dan kan dat door uw gift over te maken naar:
Bankrekening: NL 11 INGB 0005 91 4009
ten name van Stichting Water voor Leven te Gouda

Via deze link kunt u via i-DEAL ook een donatie overmaken.

De Stichting Water voor Leven heeft de ANBI status.

Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via:
secretaris@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 28334978

Namens de Stichting Water voor Leven,

David van Midden, secretaris

12 juni 2021