Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-03

In deze nieuwsbrief staat het Centrum voor Beroepsopleidingen centraal

1. Stand van zaken cursisten
2. Resultaten kas
3. Overdracht aan overheid

4. Stand van zaken project computers
a) Inleiding
b) Stichting Água Para Viver
c) Financiële stand van zaken

1. Stand van zaken cursisten

Onze Stichting heeft een zeer goed contact met het Centrum voor Beroepsopleidingen en we zijn dan ook ontzettend trots op de ontwikkelingen op deze school.   
Twee van de 18 cursisten van de opleiding Landbouw, beheer productie en management, zijn geëmigreerd naar Portugal om daar te gaan studeren. Helaas is 1 cursist afgehaakt. Zo zijn er 15 cursisten aan hun tweede jaar begonnen. In de zomer hebben de laatste 14 cursisten hun  technische opleidingen met een diploma afgerond.
8 cursisten van de cursus Bouw en onderhoud vissersboten hebben het theoretisch gedeelte afgerond en gaan nu hun vaardigheden in het praktijklokaal vergroten.
Er wordt 1 cursist door Water voor Leven ondersteund om zijn diploma als installatiemonteur te halen. Dit is een opleiding op maat. Hij heeft al veel ervaring in het bedrijf van zijn vader, maar kan geen diploma tonen.
Daarnaast zijn er nog veel cursussen die niet door ons worden ondersteund. Dit zijn bijvoorbeeld cursussen Wijnbouw, Toerisme, Installatietechniek en Onderhoud computers.

2. Resultaten kas

De met steun van onze donateurs gebouwde kas bij het Centrum voor Beroepsopleidingen is een groot succes. Er zijn al tomaten, sla en kool geoogst. Deze worden verkocht aan de lokale horeca. De opbrengsten worden gebruikt om het vervoer van de leerlingen naar de school te bekostigen. In het verleden vergoedde de gemeente deze kosten, maar daar is de gemeente helaas mee gestopt. Een paar foto’s zeggen meer dan tekst. Alle donateurs die hier een bijdrage aan hebben geleverd, nogmaals bedankt.

3. Overdracht gebouw Centrum voor Beroepsopleidingen aan overheid

Op 13 oktober 2021 is in Praia de door onze Stichting gebouwde school formeel overgedragen aan de landelijke overheid. Het document is namens de Stichting Water voor Leven ondertekend door onze voorzitter de heer Agnelo Spinola en Elandina Brito, lid van ons bestuur. Hier is heel lang aan gewerkt. Wij zijn ontzettend blij dat deze fase nu afgerond is.

4. Stand van zaken project computers

a) Inleiding

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om ons plan te steunen om 25 nieuwe laptops te kopen voor het Centrum voor Beroepsopleidingen. Daar hebben we veel mooie reacties op gekregen.

b) Água Para Viver op Fogo

Eén van de voorwaarden van Stichting Wilde Ganzen om mee te doen met ons project is dat Água Para Viver op Fogo op grotere afstand van onze Stichting Water voor Leven komt.
Eén van de voordelen is dat ze dan zelfstandig middelen kunnen en mogen verwerven. Wij hadden nu graag gemeld dat dit al helemaal rond is. We vorderen wel in dit proces maar het gaat langzamer dan we hadden gedacht. We houden u op de hoogte.

c) Financiële stand van zaken

Wij hebben er vertrouwen in dat de juridische hobbels worden overwonnen, zodat Wilde Ganzen meedoet. In dat geval hebben we nog  € 2.043,13 nodig. Dit betekent dat we inclusief de € 6.000,- van Wilde Ganzen al € 15.956,87 aan ontvangen of toezeggingen binnen hebben. De kosten voor het project was gebaseerd op € 18.000,00. Helaas zijn de prijzen voor computers enorm gestegen waardoor we nu € 22.500,- nodig hebben. We zijn heel blij met het tot nu toe behaalde resultaat en we blijven zoeken naar mogelijkheden om de benodigde middelen te werven.

Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan het Centrum voor Beroepsopleidingen. Goede reden om niet te lang te wachten met de volgende nieuwsbrief. Wij hopen deze later dit jaar te kunnen aanbieden.

In onze volgende nieuwsbrief kunt u rekenen op informatie over onder andere:

  • Ondersteuning ouderen
  • Reparatie dak en deur van het gemeenschapshuis
  • Stand van zaken studenten lyceum en universiteit

Tenslotte
Wilt u naar aanleiding van deze  nieuwsbrief onze Stichting steunen, dan kan dat door uw gift over te maken naar:

Bankrekening: NL 11 INGB 0005 91 4009
ten name van Stichting Water voor Leven te Gouda

Via deze link kunt u via i-DEAL ook een donatie overmaken.

De Stichting Water voor Leven heeft de ANBI status.

Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via:

secretaris@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 28334978

Namens de Stichting Water voor Leven,

David van Midden, secretaris

29 november 2021