2012 – Oktober/December

2012 – Oktober/December

Reisverslag van het werkbezoek van Agnelo Spinola van 11 oktober tot 12 december 2012

Dit maal is mijn verblijf in Kaap Verdie vooral gekenmerkt door de verschillende reizen tussen Praia en San Filipe, die ik noodzakelijk moest maken om het transport naar Fogo te organiseren van de inhoud van  twee containers. Door de renovatie en vergroting van de haven van San Filipe was er drie weken lang  geen scheepvaart mogelijk vanuit Praia. Verder heeft de bouw van de tweede verdieping van de uitbreiding van onze technische school voor de nodige problemen gezorgd.

Verloop van de regentijd

Dit jaar is de regentijd op Fogo minder voorspoedig verlopen in vergelijking met vorig seizoen.  Pas eind augustus viel de eerste regen en in september heeft het teveel en te hard geregend.  Het jonge gewas kon deze overvloedige regenval  niet goed aan. Daarentegen was het in oktober weer veel  te droog, zodat het gewas, dat inmiddels flink was gaan groeien, te weinig water kreeg om een goede oogst te kunnen verwachten. Vooral het mais is dit jaar slecht opgekomen, hetgeen een mindere opbrengst zal opleveren.  In november is gelukkig nog heel wat regen gevallen, maar voor bepaalde gewassen kwam dit helaas een beetje te laat.

Het functioneren van de technische school

De opleidingen hebben in 2012 jammer genoeg vrijwel stil gelegen. Dit komt door een tekort aan ontvangen subsidies van de IEFP door buitenlandse donoren. Hier speelt de invloed van de Europese crisis, met name in Portugal en Spanje, een belangrijke rol. Verder is er teveel aanbod aan technisch onderwijs op Fogo. Er is geprobeerd de aluminiumafdeling te laten werken op commerciele basis  met 1 of 2 man personeel. Maar er waren niet genoeg orders om continu door te kunnen werken. Soms was er 2 weken werk, maar dan weer een tijdje niets. Maar de salarissen liepen gewoon door. We zijn hier dus mee gestopt. We moeten het eerst beter organiseren met een vaste administrateur en een systeem van salarisbetalingen. Ook is weer geprobeerd de houtbewerkingsafdeling opnieuw op te starten met 1 man. Na vijf maanden is dit ook weer  niet verder gegaan.

Het verloop van de bouw van de uitbreiding van onze technische school

De bouw van de begane grond en de eerste verdieping is min of meer voorspoedig gegaan.  Het tekort aan zand heeft de bouw wel wat vertraagd en de fors gestegen prijs van het zand is zorgelijk aan het worden.  Toen ik half oktober voor het eerst weer in Ponta Verde aankwam was ik verrast dat er maar een klein skelet op de 1e verdieping stond. In een gesprek met Ir. Canuto bleek er  een misverstand te bestaan m.b.t. de wijze waarop de bouwbegroting was opgemaakt. Canuto had slechts de bouw van de begane grond en de 1e verdieping in zijn kostenbegroting opgenomen, terwijl wij ervan uitgingen dat de bouwsom van 138.000 euro de totale prijs was van de uitbreiding van het gebouw, zoals deze op de tekening van Sarah Krivanka stond. Er moest snel een oplossing voor dit probleem gezocht worden. De Portugese bouwmaatschappij, die aan de vergroting van de haven werkte,  was op mijn verzoek bereid twee vrachtauto’s met zand en twee met grind en het nodige ijzerdraad voor het versterken van het beton af te staan om de verdere bouw van de 2e verdieping weer te kunnen laten beginnen.  Canuto werkte gelukkig mee en beloofde de bouw voort te zetten en daarna de begroting op te zullen maken van de extra kosten. Inmiddels is vrijwel het hele gebouw klaar op de laatste afwerking na, zoals op de foto’s is te zien, die ik bijna dagelijks maakte. Het  is een prachtig gebouw geworden met grote ruimten en veel  licht.

De Kaapverdische bouwmaatschappij, die de bouw van een nieuw lyceum in Ponta Verde uitvoert, heeft ons gevraagd of wij hen met onze aluminiummachines zouden kunnen helpen bij het afstellen van alle raam- en deurkozijnen. Als dank voor de toezegging hebben ze ons geholpen bij het verplaatsen van onze container en het storten van beton voor de bouw van de 2e verdieping.

Sarah Krivanka van Peace Corps gaf indertijd Engelse les aan een groep vrouwen. Dit goede initiatief wordt nu gecontinueerd door een Kaapverdische  dame, die net afgestudeerd is in de Engelse taal. De groep is inmiddels uitgebreid met leerlingen van onze school in Ponta Verde en telt zo’n 70 a 80 personen, in drie klassen. Zo wordt onze technische school toch nog nuttig gebruikt.

Bezoek aan de nieuwe burgemeester van San Felipe  

Als gevolg van de uitslag van de laatste Gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe Burgemeester gekomen in San Filipe. Ik ben door hem uitgenodigd voor een gesprek, waarin hij zijn waardering uitsprak voor het werk van Ass. Agua para Viver op Fogo en hij beloofde om ons zo goed mogelijk te helpen  Een voorbeeld daarvan is een verklaring van Algemene Nuttigheid, waar het Ministerie van Financien om vraagt om vrijgesteld te worden van het betalen van invoerrechten. Dit bewijs wordt afgegeven door het Kabinet van de Eerste Minister. De Burgemeester van de gemeente waarin de stichting gevestigd is dient  eerst een verklaring af te geven van de activiteiten die wij doen en gedaan hebben. Hij heeft deze zonder probleem afgegeven en inmiddels is het aanvraagformulier in Praia behandeld en is onze “ANBI”-verklaring in de Staatscourant gepubliceerd. De vorige burge-meester wilde de benodigde verklaring niet afgeven.

Gesprek met het Borne Fonds

In een bespreking op het kantoor van het Deense Borne Fonds werd mij medegedeeld dat genoemd Fonds per 2017 Kaap Verdie gaat verlaten. Maar tot die tijd willen ze ons wel blijven helpen. Ze willen dat wij meer cursussen gaan organiseren. Bijv. Engels, Koken, Koeltechniek en Muziek.   Ook met de CRP (Strijd tegen Armoede) zal in januari/februari verder gesproken worden over steun om onze technische school zo goed mogelijk te gebruiken.

Activiteiten in Praia.

De containers kwamen uiteindelijk in de haven  van Praia aan en werden pas na 5 dagen uitgeklaard  door de Douane tegen betaling van een borgsom van 400 euro, die we later terug zouden kunnen krijgen. Helaas moesten de containers leeggemaakt worden, omdat de boot naar Fogo pas over 3 of 4 weken kon vertrekken, vanwege de bouwactiviteiten aan de haven aldaar. Er moest gezocht worden naar  een andere opslagruimte. Ik heb een container en 2 vrachtwagens gehuurd om alle spullen te verplaatsen. Een deel ervan ging naar het nieuwe huis van Anildo, die samen met zijn twee zoons enorm goed hebben geholpen bij deze grote klus. Ik heb een financieel overzicht gemaakt van al de kosten, die hiermee verbonden zijn geweest (ca. 2500 euro), die gelukkig betaald konden worden uit de opbrengst van de verkoop van computers en flatscreens  in Praia.  Ook Peace Corps beeindigt haar activiteiten op Kaap Verdie. Ik heb bij een bezoek een vijftal dozen met studieboeken meegekregen voor onze nieuwe bibliotheek  in Ponta Verde. Ik heb hen bedankt voor alle hulp, die we van Peace Corps hebben gekregen in de afgelopen jaren.  Van de Amerikaanse Ambassade hebben wij voorlopig geen financiele steun meer te verwachten.     Er werd gezegd dat er veel Stichtingen zijn die het minder hebben dan Ass. Agua para Viver.

 

Gesprek bij het IEFP in Praia,

De hr. Varga vertelde dat het systeem van subsidieverlening in de nabije toekomst veranderd wordt. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten we bij het Ministerie van Arbeid om een officiele erkenning vragen van onze technische school. Het formulier om deze erkenning  aan te vragen is inmiddels ingevuld en naar het Ministerie van Arbeid verstuurd, zodat de procedure op gang gezet is.