Basisscholen

Nadat wij in 1992 onze voorlopig laatste cisterne in Lacaca hadden gebouwd werd Stichting “Water voor Leven” door het eilandbestuur gevraagd om onze aandacht te verplaatsen naar het bouwen van nieuwe basisscholen of bestaande uit te breiden met één of twee lokalen.

Dit omdat er veel kinderen door gebrek aan een school of schoolruimte in de dorpen lang moesten lopen om naar school te kunnen gaan. Wij hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en zijn overgegaan naar het laten bouwen van scholen met twee of meer klaslokalen, een w.c. en een kantine, waar de kinderen tussen de middag gratis een maaltijd van maïspap krijgen.

Om alle scholen optimaal te kunnen gebruiken gaan er ’s morgens kinderen naar school en

’s middags weer een andere groep. Onze nieuwe school in Monte Largo is in 1995 geopend door de President van Kaap Verdië, hetgeen een grote eer voor ons was en een blijk van erkenning door de Regering van het werk van onze Stichting voor de bevolking van Fogo.

Door de eruptie van de vulkaan Pico in begin april 1995 moest de bevolking van het dorp

Cha das Caldeiras aan de voet van de vulkaan evacueren naar het lager gelegen dorp Achada Furna. Daar werden met steun van Duitsland 130 woningen gebouwd voor de vele families, die daarin werden ondergebracht. Omdat er ook ineens veel meer kinderen  bijkwamen werd er op ons een beroep gedaan om zo spoedig mogelijk een grote school te bouwen in het dorp.

Met financiële steun van “Wilde Ganzen”, die voor dit onderwijsproject gevlogen hebben, konden we eind 1995 al beginnen met de bouw van een mooie school met twee lokalen.

Voor de bouw van een school met twee lokalen en een grote kantine in Cobom, een buitenwijk van de hoofdstad San Filipe, ontstond na de egalisatie van een heuvel een flink perceel grond. Naast de school bleef toen voldoende grond over voor de aanleg van een groot voetbalveld. Het gehele project werd in maart 2003 feestelijk geopend. Met een heel leuk voetbaltoernooi tussen diverse scholen werd het voetbalveld met een gladde betonvloer als ondergrond en een hoge muur eromheen ingewijd. Het is een mooie aanwinst voor deze wijk, waar voordien heel weinig recreatiemogelijkheden aanwezig waren.

Onze voorlopig laatste school, gebouwd in Velho Manuel, werd in juli 2004 overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, die verantwoordelijk is voor de inrichting en exploitatie van deze scholen. Aangezien deze school na vijf jaar alweer te klein was geworden, hebben wij besloten een groot derde lokaal te bouwen op het dak van de kantine. Hierdoor kunnen de leerlingen van de bovenbouw in september weer in hun eigen dorp naar school in plaats van ca.5 km te moeten lopen naar een ander dorp. Inmiddels is ook dit project volgens planning gerealiseerd en de hele school is opnieuw geschilderd, zodat deze er voor de overdracht op

2 juli 2010, weer als nieuw uitziet. Bij deze feestelijke gebeurtenis zal ook onze secretaris en haar man, alsmede de hr. Spinola aanwezig zijn.

Een bijzonder project was de bouw van een nieuw dak op de school van Monte Cabessa.

Het oude dak was er compleet vanaf gewaaid door een storm met orkaankracht en daardoor

was het gebouw al twee jaar niet meer in gebruik. Ondanks het feit dat het geen school van ons betrof hebben wij toch besloten er € 8.000 voor uit te trekken om er door onze aannemer een voortreffelijk geconstrueerd dak op te laten zetten. De bevolking en leerlingen van het dorp waren ons hier zeer dankbaar voor.

Wij hebben in een tijdsbestek van veertien jaar acht nieuwe scholen gebouwd, met in totaal  negentien lokalen. Verder hebben wij bij een aantal bestaande scholen één of meer lokalen bijgebouwd.