Beroepsonderwijs

Aangezien er tot 2005 geen mogelijkheid was voor het volgen van beroepsonderwijs op Fogo moesten diegenen die daar belangstelling voor hadden naar de hoofdstad Praia op het eiland Santiago. De reis- en verblijfkosten waren voor velen een extra belasting op de studiekosten.

Stichting Water voor Leven besloot toen, na een lange periode waarin voornamelijk lagere scholen zijn gebouwd, zich te gaan concentreren op de bouw van een technische school.

Omdat we bij het dorp Ponta Verde een groot stuk grond konden krijgen werd daar na een jaar voorbereiding in oktober de eerste steen gelegd voor een “Centro Profissional”., de eerste school voor beroepsopleiding op Fogo!  Daar er vooral belangstelling was voor een opleiding Houtbewerking, om timmerman of meubelmaker te kunnen worden, kwam die er als eerste.

In de loop van 2006 werd een mooie school gebouwd van 30 bij 10 meter. In het grote praktijklokaal kwamen tien gerenoveerde houtbewerkingsmachines, een mobiele afzuig-installatie alsmede twaalf zelf gemaakte werkbanken te staan. In september 2007 werden de eerste officiële diploma’s uitgereikt aan twaalf cursisten. Deze vonden allemaal al snel werk en daarmee een inkomen. Hiermee kwam de doelstelling voor ons initiatief  tot werkelijkheid.

Al vlug werd de bestaande school te klein en voor de opleiding Elektrotechniek, die we wilden starten, was het noodzakelijk een verdieping op het gebouw te laten zetten. Deze kwam in de loop van 2008 gereed. Tevens werd er een souterrain gebouwd, dat als opslagruimte kon worden gebruikt. Eind 2008 ging de eerste cursus Elektrotechniek van start met zestien cursisten, waaronder zes vrouwen. Inmiddels waren er ook al weer 14 nieuwe cursisten Houtbewerking gediplomeerd.  Een andere opleiding, waar veel belangstelling voor bestond was Installatietechniek. Dit als gevolg van het feit dat veel Kaapverdianen, die een periode van vijf jaar in Amerika hadden gewoond en daar veel geld konden verdienen,  terugkwamen naar Fogo en daar vaak een nieuw huis of bedrijfsgebouw lieten neerzetten.

Er kwam hierdoor  behoefte aan goede elektriciens en loodgieters. Daar speelde onze school op in door de opleiding Installatietechniek aan de bestaande opleidingen toe te voegen.

In het souterrain werd een praktijklokaal ingericht, waar inmiddels 23 cursisten bezig zijn aan hun opleiding om loodgieter te worden. Ook de tweede opleiding Elektrotechniek is in de loop van 2009 gestart met 21 cursisten, waaronder weer een aantal vrouwen.

Wij zijn inmiddels in 2010 al weer druk bezig met het opzetten van een vierde opleiding, te weten Metaaltechniek  Na een kleine verbouwing moet er links op de bestaande vloer een

praktijkzaal komen waar vier nieuwe metaalmachines met toebehoren moeten komen om aluminium raam- en deurkozijnen te kunnen maken. Hiervoor is veel belangstelling en deze zijn op Fogo (nog) niet te koop. In het tweede halfjaar van 2010 moet deze opleiding van de grond komen. Dit project is begroot op ca. € 40.000. De financiering hiervan is vrijwel rond.

Hoewel er bij de bouw van onze technische school rekening is gehouden met de gelegenheid  om er een tweede verdieping op te bouwen, is besloten om volgend jaar te starten met een uitbreiding van de school met een vleugel, waarin te zijner tijd de nu veel te krap gehuisveste opleiding Installatietechniek, twee theorielokalen, een kantine, een bibliotheek, een computer-lokaal en een grote natte ruimte gepland zijn. Op tekening ziet het er al fantastisch uit, nu de realiteit nog.  Als al deze investeringen gerealiseerd zijn zullen de totale bouw- en inrichtings-kosten  van onze technische school in Ponta Verde ruim € 350.000 hebben bedragen.

Hiermee is voor Fogo een fantastisch project tot stand gekomen, dat op kleine schaal een bijdrage zal kunnen leveren aan het terugbrengen van de hoge werkeloosheid en aan de bestrijding van de bestaande armoede op Fogo, dat in totaal ongeveer 40.000 inwoners heeft.

Ponta Verde in aanbouw

Ponta Verde in aanbouw van de eerste verdieping

Diploma uitreiking van de eerste groep cursisten.

Ponta Verde eerste etage gereed

Diploma uitreiking tweede groep cursisten