Computerproject

Sorteren computers voor diverse scholen

Het investeringsbudget voor het vak Informatica op de lycea in Kaap Verdië is al jaren te gering is om de noodzakelijke computers aan te schaffen. Om deze reden verzocht de toen-malige directeur van het Lyceum in San Filipe, de hoofdstad van Fogo, onze Stichting in de zomer van 2000 om te bekijken of er in Nederland goede tweedehands computers konden worden verkregen,om die naar zijn school te sturen om een computerzaal te kunnen inrichten.

Met dit verzoek zijn we aan de slag gegaan en binnen een jaar konden de eerste dozen met  twintig computers en toebehoren naar Fogo verstuurd worden naar de Escola Académica, een privaat lyceum, waar Aldolfo Rodriques inmiddels directeur van was geworden, nadat hij door de overwinning van de partij PAICV bij de parlementsverkiezingen zijn baan als directeur van het plaatselijk Lyceum was kwijtgeraakt. Zo werkt dat bij overheidsfuncties!

Voordat deze computers verstuurd kunnen worden, worden ze allen nagekeken en van de benodigde Portugese software voorzien door Rien Schutte, die deze taak nu al bijna tien jaar met grote zorg en gedrevenheid op zich heeft genomen. Zonder zijn onmisbare hulp was dit nuttige project niet van de grond gekomen. Zelf is hij tweemaal met de hr. Spinola mee geweest op werkbezoek om de leraren te instrueren hoe met de computers om te gaan.

In de loop der jaren zijn er op deze manier heel veel Pentium-computers naar Kaap Verdië verstuurd. Soms hadden we er zoveel dat het beter was om ze in en 20-voets container te verschepen, met andere spullen voor onze technische school. Dit is wel vrij duur, maar we hebben afspraken gemaakt met de lycea, die onze computers ontvangen, dat ze ons een deel van de transportkosten vergoeden. Ze zijn blij met onze hulp op het gebied van informatica.

Inmiddels hebben we meer dan 1350 computers naar Kaap Verdië verstuurd en op 23 van de 56 lycea op vrijwel alle Kaapverdische eilanden een computerzaal ingericht.

Dus kunnen we met recht wel van een sneeuwbaleffect spreken. Wat klein is begonnen is uitgegroeid tot een belangrijke, maar tijd en geld vergende activiteit van St.Water voor Leven.

In een tijdvak van tien jaar hebben wij vier verschillende locaties gehad, waar we onze spullen konden opslaan. De laatste vier jaar hebben we een 40-voets huurcontainer staan op het terrein van Bunnik’s Logistics achter het Station van Gouda. Wij worden door dit bedrijf  met hand- en spandiensten goed geholpen. We hopen op een nog langdurige samenwerking.

Computerlokaal

Aanleg netwerken