Diverse projecten

Op dringend verzoek van een aantal vrouwen in Campanas, het geboortedorp van de heer Spinola, werd in 1989 begonnen met de bouw van een naaischool. Hier kunnen vrouwen en oudere kinderen een cursus van een aantal maanden volgen in naaien en handwerken. Daarnaast staat ook kennisoverdracht op het gebied van gezondheid en opvoeding op het programma. Dit alles wordt onderwezen door twee zusters van een klooster uit de hoofdstad San Filipe, die twee dagen per week naar Campanas komen. Elk jaar nemen ca 30 vrouwen deel aan deze cursus. Centraal staan nog steeds de onderlinge sociale contacten tussen de vrouwen tijdens de bijeenkomsten. De diploma-uitreiking aan het eind van de cursus is elke keer weer een feestelijk gebeuren.

Toen de school in 1990 in gebruik werd genomen was er nog geen elektriciteit in Campanas. Dit betekende dat wij tien mooie Singer trapnaaimachines moesten kopen, die heel lang goede diensten hebben bewezen. In 2005 is de naaischool verhuisd naar een ander gebouw en is in het oude gebouw een kindercrèche gestart, onder meer voor de kinderen van de vrouwen, die naar de naaicursus gaan. Onze Stichting verstrekt ieder jaar een subsidie van € 2.000, die genoeg is om de reiskosten van de zusters en de overige exploitatiekosten te kunnen voldoen. Wij zijn tevreden over de gang van zaken met betrekking tot de naaischool in de afgelopen twintig jaar.

Na het succes van de naaischool vroeg het Kerkbestuur van de kerk in Campanas of wij hen financieel konden helpen bij de geplande uitbreiding van de kerk. In Kaap Verdië is 90% van de bevolking katholiek en door de groei van de plaatselijke bevolking was de kerk te klein geworden om alle parochianen zondags voor de mis een plaats in de kerk te kunnen geven.

Water voor Leven heeft hier een project van gemaakt. Er werd 25.000 gulden beschikbaar gesteld om in de financiering bij te dragen. De kerk werd uitgebreid met een aantal zalen, die d.m.v. schuifwanden multifunctioneel bruikbaar waren. Zondags was er voldoende ruimte voor alle bezoekers en door de week kregen de zalen een andere bestemming, onder meer voor dagopvang voor kinderen, het geven van catechisatie of voor vergaderingen. Ook konden de lage houten banken vervangen worden door voldoende plastic kuipstoelen, die wij in Nederland voordelig op de kop konden tikken. De bevolking van Campanas was ons zeer dankbaar en als wij er op kerkbezoek zijn tijdens een werkbezoek of vakantie kunnen we makkelijk zitten.

Een ander “project”, waar wij de laatste vijf jaar mee te maken hebben gekregen, is de telkens weer terugkerende zorg om de exploitatie van onze technische school in Ponta Verde elk jaar weer voor elkaar te krijgen.
In tegenstelling tot de door ons gebouwde basisscholen, die door het Ministerie van Onderwijs geëxploiteerd worden, hebben wij het beheer van onze technische school in eigen hand gehouden en niet overgedragen aan het Ministerie van Arbeid, waaronder het beroepsonderwijs op Kaap Verdië valt. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij  nu zelf het aannamebeleid kunnen bepalen van de cursisten, die een beroepsopleiding willen volgen.

Nu bepaalt het Bestuur van onze technische school (Centro Profissional) , waarin zitting hebben vertegenwoordigers van Stichting Water voor Leven, het (locale) Ministerie van Arbeid,  Adolfo Rodriques, directeur van de Escola Académica en de coördinator/ leerkracht van de school zelf, wie er voor een opleiding in aanmerking komen. Het salaris van de leraren wordt betaald door het I.E.F.P., de financiële afdeling van het Ministerie van Arbeid in Praia, nadat door ons hiervoor de nodige formulieren zijn ingevuld. In 2009 is een Intentieverklaring door genoemd ministerie ondertekend, waarin wordt verwoord dat zij tot eind 2011, met een optie tot verlenging met drie jaar, verantwoordelijk zijn voor de salarisbetalingen van de leerkrachten, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Op jaarbasis beloopt dit een bedrag van ca € 30.000.  Ook van andere Instituten krijgen wij gelukkig geld om de exploitatiekosten te kunnen financieren. De Commissie Bestrijding Armoede, die op elk eiland een vertegenwoordiging heeft, draagt er ook ieder jaar aan bij, nadat wij hier d.m.v. onze subsidieaanvraag om verzocht hebben. Ze zijn erg enthousiast over onze manier van werken en de bereikte resultaten!

Zelf draagt Water voor Leven met een jaarlijkse subsidie van thans € 9.000 bij aan de loonkosten van onder meer een secretaresse, een schoonmaakster en een bewaker. Verder verstrekken wij diverse (kleine) onkostenvergoedingen onder andere voor gemaakte reis- en kopieerkosten.

Tot nu toe is alles goed geregeld en zonder noemenswaardige problemen verlopen, dankzij de grote inzet van de hr. Spinola, die in 2009 vier maal op werkbezoek naar Kaap Verdië is geweest. Zijn goede contacten met het I.E.F.P. en zijn grote netwerk zijn uiterst belangrijk voor de continuïteit in de huidige vorm van onze technische school. Wij hopen dat hij dit nog een aantal jaren in gezondheid kan voortzetten.