Watervoorziening

Onze eerste activiteiten ten behoeve van de bevolking van Fogo dateren van begin jaren ’80.

In 1979 was er naar aanleiding van een aanhoudende grote droogte gedurende drie jaar een verontrustende situatie ontstaan op alle Kaap Verdische eilanden. Een aantal immigranten uit diverse Europese landen en Amerika werden door de Regering uitgenodigd voor een confe-rentie in Mindelo op het eiland San Vicente. Daar werd afgesproken dat iedere deelnemer aan deze conferentie in het land waar hij toen woonde activiteiten zou gaan ontwikkelen om  geld in te zamelen om daarmee het dringende tekort aan drinkwater te helpen verminderen.

De hr. Spinola, sinds 1965 werkzaam en woonachtig in Gouda, begon met behulp van familie, collega’s en vrienden acties te organiseren om geld te verwerven om een tweedehands auto te kunnen kopen, waarop een watertank met een inhoud van 1500 liter kon worden geïnstalleerd.

Ook richtte hij een Actiecomité op met de toepasselijke naam “Water voor Leven”, waarvan hij voorzitter werd. Zijn dochter ontwierp het bekende logo van een vrouw, die regenwater opvangt in een schaal. Al snel kreeg dit comité tientallen donateurs en wat naamsbekendheid.

Het lukte om binnen een jaar het bedrag bijeen te brengen en de tankauto werd verscheept naar Fogo. Daar heeft hij een aantal jaren tot tevredenheid van velen goed gefunctioneerd.

Inmiddels was er, mede via een grote donateur uit Schiedam (Huize Frankenland) voldoende geld ingezameld om de bouw van onze eerste cisterne in San Jorge te kunnen financieren.

Deze werd in 1983 feestelijk in gebruik genomen. In deze betonnen bak in de grond wordt het regenwater opgevangen, dat via een vloeiveld (levada) in de put terecht komt. Het water wordt eerst gereinigd via een koolstof-procedé, zodat schoon drinkwater in de cisterne terechtkomt en veilig kan worden bewaard tot de volgende regentijd.

Daarna is er bijna elk jaar een cisterne bijgebouwd, met name in de regio tussen San Jorge en Campanas, waar als gevolg van stijgingsregens de meeste regen op Fogo valt.

Onze mooiste cisterne is gebouwd in Ribeira Filipe, waarbij het water uit een kraan komt in plaats van dat met een emmer omhoog te moeten halen. Onze grootste cisterne werd in 1992 gebouwd in Lacaca in het noordoosten van Fogo. Hier valt veel minder regen, dus hebben wij een extra groot vloeiveld bij deze cisterne, met een inhoud van 450.000 liter, laten bouwen.

Onze penningmeester, Hans Kramer, was bij zijn eerste bezoek aan Fogo in november 1992 aanwezig bij de feestelijke overdracht van deze mooie cisterne aan de plaatselijke bevolking.

De dorpsgemeenschappen zorgen voor het nodige onderhoud aan al onze cisternes. De kosten hiervan worden betaald uit de verkoopopbrengst van het drinkwater (20 escudo’s = ca.vijf eurocent voor een emmer met twintig liter water erin).

Ook hebben wij twee grote cisternes, die via Duitse financiële steun waren gebouwd, voorzien van een grote levada. Dit omdat het systeem om er via pijpleidingen in de grond water in te krijgen niet werkte en deze cisternes dus al jaren leeg stonden. Door onze hulp functioneren ze weer uitstekend. Onze twaalfde en laatste cisterne is in 2004 bij de door ons gebouwde basisschool in Velho Manuel gereed gekomen. Met al deze waterprojecten hebben wij onze naam meer dan waar gemaakt.