Sponsor een Jongere

Home / Projecten / Sponsor een Jongere / Sponsor een Jongere

Schoolgeld in Kaap Verdië is voor veel ouders niet op te brengen. Verder leren na de basisschool is dan niet mogelijk. U kunt een jongere ondersteunen

  • Voor 40 euro per maand (of 20 euro samen met een andere donateur) gedurende 6 jaar om het lyceum te volgen. Dit is bestemd voor schoolgeld en kosten, zoals vervoer en uniform.
  • Voor 80 euro per maand (of 40 euro samen met een andere donateur) gedurende 5 jaar om een studie aan de universiteit te volgen. Dit is een gedeeltelijke bijdrage voor het collegegeld.
  • Voor 42 euro per maand gedurende één of twee jaar om een beroepsopleiding te volgen.
  • Actuele informatie met betrekking tot aanvragen van jongeren om steun, kunt u vinden onder Nieuws op de Home-site

Via signalen van sleutelfiguren stelt het bestuur een lijst van jongeren op, die in aanmerking komen voor ondersteuning. Na een gesprek met het kind en de ouders wordt een overeenkomst gesloten tussen de jongere en de Stichting Water voor Leven, waarbij wordt toegezegd dat zij garant staat voor het schoolgeld, dat nodig is voor het volgen van de opleiding. Het collegegeld bedraagt 130 euro per maand. De 80 euro, die de student ontvangt, is dus een klein deel van de te maken kosten.

Twee maal per jaar is er contact met de jongere. De studenten wordt gevraagd om de resultaten van de tentamenperiodes door te geven. De ondersteuning wordt gestopt bij twee maal blijven zitten op het lyceum of bij zwangerschap. Met het lyceum in Ponta Verde is afgesproken, dat wij het schoolgeld rechtstreeks overmaken en geïnformeerd worden over de resultaten. Wij houden de donateurs op de hoogte van de resultaten van de jongere. Wilt u meer weten over het schoolsysteem in Kaap Verdië  Klik dan hier. Wilt u een jongere ondersteunen klik dan op onderstaande button.