Schoolsysteem

Nadat de onafhankelijkheid op 5 juli 1975 werd uitgeroepen, stelde het Ministerie van Onderwijs een leerplicht in voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Voor kleuters werden kinderopvangplaatsen ingericht, de zgn. Jardin Infantil. Daarna gaan de kinderen tot hun twaalfde jaar naar de Escola Primaria. Dit onderwijs is gratis. Ze leren zowel het Portugees als het Criolo, dat de bevolking onderling spreekt. Tijdens de lunchpauze krijgen de kinderen iets te eten, veelal maïspap. Een schooldag wordt in tweeën gesplitst vanwege ruimtegebrek.

  • Na de lagere school kunnen de kinderen doorstromen naar het lyceum ( Escola Secondaria). Ongeveer 80% van de kinderen stroomt door. De schoolduur is zes jaar.
  • Het beroepsonderwijs wordt projectmatig georganiseerd en valt onder het Ministerie van Arbeid. Met de komst van de nieuwe regering in 2017 zijn er plannen om het beroepsonderwijs onder het ministerie van Onderwijs te laten vallen, zodat continuïteit in de toekomst gewaarborgd blijft.
  • Het hoger onderwijs is mogelijk op het eiland Santiago in de hoofdstad Praia. Naast de PABO, zijn er in Praia scholen met de studierichtingen Rechten, Economie, Sociologie, Pedagogiek enz.. De studies duren vijf jaar, inclusief de stage. Het collegegeld is circa 130 euro per maand.