2010 – Februari

2010 – Februari

Reisverslag van het werkbezoek van Agnelo Spinola in  februari 2010

Gesprek in Praia bij het IEFP met de hr. Vargas de Melo op 5 februari 2010

De hr. Vargas heeft mij verteld dat het IEFP van plan is om de salarissen  van de leraren van de opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek te gaan betalen, maar de bevestiging  hiervan zal  pas later worden afgegeven met daarbij ook de hoogte van de  bedragen.

In het gesprek zei hij verder dat de Technische school van Sao Filipe zich gaat oriënteren op het gebied van voedingswetenschappen. Het Centro Profisional van Ponta Verde blijft doorgaan met zijn eigen vakken.

Inmiddels is het subsidiebedrag bekend. Het IEFP betaalt de salarissen van de leraren, maar niet de  stagekosten. Volgens het contract, dat ik heb gekregen en volgende week  getekend  gaat  worden, is het bedrag  ca. € 17.500. ( 1.926.000$00)

Gesprek met de Commissie Strijd tegen Armoede (Luta contra Pobreza.)

Luta contra Pobreza betaalt de huisvestingkosten, voedingskosten, water, gas, licht   en andere onkosten van 34 cursisten gedurende 8 a 9 maanden,  die in Ponta Verde verblijven om hun cursus te kunnen volgen. De totale  onkosten zijn begroot op ongeveer € 12.000. Dit geld wordt direct aan Stichting Agro Verde  in Ponta Verde betaald. Deze Stichting begeleidt deze cursisten.

Gesprek met vertegenwoordigers van het Bornefonds in  Denemarken.

Deze organisatie gaat een deel  van de  leermaterialen en gereedschappen  voor de cursussen  betalen. Er zijn veel materialen nodig. Hierbij is te denken aan pijpen, wasbakken,  douche-installaties, toilet-installaties, kranen, wc-potten, ligbaden etc. Voor de elektro-opleiding zijn dit:elektrische bedrading schakelaars, stopcontacten, lampen, en veel andere spullen. Hun aandeel  is begroot op ca. € 11.000. Het Bornefonds heeft 13 kinderen in Ponta Verde. Het Bornefonds is heel kritisch in haar werkwijze.

Contacten  met de Stichting COI in  Portugal en het Fonds Galego in Spanje.

De Stichting Water Voor leven, te weten Sr. Canuto,  Maria Gomes en ikzelf, hebben een week gewerkt aan het project voor de verbetering van Jardins Infantil (kleuteropvang) in de gemeentes Sao Filipe en Santa Catarina. Ik heb het project per email  naar Fundacao COI en naar Fundacao Galego  gestuurd. Helaas heb ik tot vandaag nog niets gehoord. Drie weken geleden heb ik naar Fundacao COI gebeld en gevraagd  om  een reactie.  Mr. Taleco heeft mij verteld dat de mail wel ontvangen is, maar doordat zij op dit moment veel werk hebben  er te zijner tijd op terug komen.

Project Velho Manuel.

Het project  ter uitbreiding van de school van Velho Manuel met 1 lokaal is op 18 februari gestart.       Het project is thans bijna afgerond. Het enige dat nog rest is het  plaatsen van aluminium deuren en ramen en daarna het schilderwerk van de gehele school. De overdracht is gepland  tijdens het bezoek van de fam. Boonstra eind juni / begin juli aan Kaap Verdië.