Schenk met belastingaftrek

Home / Help mee / Schenk met belastingaftrek

Steun voor langere tijd helpt ons om problemen structureel aan te pakken. U kunt kiezen of uw donatie wordt bestemd voor het project `Sponsor een Jongere` of voor lopende projecten. Wat betreft de actuele aanvragen, verwijs ik u naar het laatste bericht “Sponsor een Jongere” op de Home-site – Nieuws 

U krijgt belasting voordeel als particulier of ZZP’er (in Nederland), als u ons minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt. Dit moet vastgelegd worden in een  overeenkomst; periodieke gift voor een particulier/ZZP’er. Door onderstaande stappen te doorlopen, kunt u uw gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.  

  • Vul twee exemplaren “Overeenkomst Periodieke Gift” in en onderteken beide formulieren
  • Stuur of scan beide exemplaren naar Stichting Water voor Leven, Hans Kramer, Water voor Leven, Waterruit 61, 2804PB Gouda of info@watervoorleven.nl
  • De codes die wij daarna invullen kunt u bij uw belasting-jaaropgave invullen
  • Na verwerking en ondertekening van de penningmeester krijgt u het exemplaar voor de schenker terug.
  • Bewaart u die goed. Soms kan de belastingdienst ernaar vragen.
  •  
  • Download de Overeenkomst periodieke gift voor particulieren en ZZP’er