Gemeenschapshuis

In februari 2017 opende president Fonseca het gemeenschapshuis te Campanas. De bouw van het gemeenschapshuis is een enorme stimulans voor de drie dorpen Campanas, São Jorge en Galinheiro.

Vanwege gebrek aan vlakke grond is het huis gebouwd boven een cisterne op enorme pilaren. Voor de grote zaal is een groot plein gerealiseerd. Bijeenkomsten, zoals trouwerijen, feesten en begrafenissen, hoeven nu niet meer op de openbare weg plaats te vinden. Onder de grote zaal is een kindercrèche, een keuken, een grote zaal voor activiteiten, een opslagruimte en een toiletgroep gebouwd.

In 2018 zijn in de onderste verdieping vier ruimtes gecreëerd, te weten een computerlokaal, een  plek om geslacht vee te verwerken, een ruimte om een broodbakkerij te starten. Activiteiten zoals het naaiatelier, kookcursussen, gymnastiek, muziek maken worden er georganiseerd. Het jaarlijkse traditionele feest Festa da Bandeira is een hoogtepunt voor de omgeving. De mensen zorgen zelf voor de schoonmaak en het beheer van het gebouw.

Wilt u ons helpen om kleine projecten te realiseren of jongeren te ondersteunen? U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005 9140 09 ten namen van Stichting Water voor Leven of direct over te maken door te klikken op onderstaande button

To top