Centrum voor beroepsopleidingen

De vraag naar geschoold vak-personeel is en blijft groot. Eind 2005 is Stichting Water voor Leven met de bouw begonnen van een technische school in Ponta Verde. Na een uitbreiding in 2011 konden de jongeren naast de opleiding houtbewerking ook een opleiding elektro- ,installatie-  of metaaltechniek volgen. Veel jongeren hebben inmiddels een diploma gehaald en vonden werk of begonnen een eigen bedrijfje. In 2019 is de school overgedragen aan de overheid en omgedoopt tot een centrum voor beroepsopleidingen. De technische opleidingen worden nog steeds gegeven. Sinds 2020 is de school ook een opleidingscentrum voor de agrarische sector. De cursussen landbouw: basistechniek en vaardigheden, productie, bewerking, vermeerdering, koeltechniek en beheer worden op diverse niveaus gegeven, Het vormt een onderdeel van het beleid om de landbouw en fruitteelt op het eiland te professionaliseren en de opbrengst vergroten, zodat Fogo kan voorzien in de behoefte aan landbouwproducten op de andere eilanden.

Wij willen de cursisten graag een gereedschapkist geven aan het eind van een opleiding. Afhankelijk van de opleiding komt dat neer op €150 tot €200 per cursist. Voor  €10 hebben we al een onderdeel van zo’n kist. Wilt u ons helpen om kleine projecten te realiseren of jongeren te ondersteunen?

U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005 9140 09 ten namen van Stichting Water voor Leven of door te klikken op onderstaande button.

To top