ANBI-gegevens

  • Naam: Stichting Water voor Leven
  • Fiscaal nummer: RSIN nummer 8040.71.780
  • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 41173427, Rotterdam
  • Contact: Truus Kramer-Bais, Email:  info@watervoorleven.nl

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter:  Dhr. Agnelo Spinola
  • Secretaris:  Dhr David van Midden
  • Penningmeester: Mevr. Truus Kramer-Bais
  • Bestuurslid: Mevr. Elandina Brito-Spinola
  • Bestuurslid: Dhr J.Boonstra
  • Vrijwilliger: Website: Dhr. Alberto Brito

Beloningsbeleid:

De Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. De voorzitter ontvangt als gedeeltelijke tegemoetkoming in de onkosten i.v.m. de noodzakelijke werkbezoeken als project-coördinator aan Fogo een bedrag van 500 euro per bezoek.

To top