Kleine projecten

Naast het ondersteunen van jongeren hebben we kleine ondersteunende projecten gerealiseerd, zoals

de bouw van een kas voor de agrarische opleidingen,

632 voedselpakketten voor de allerarmsten bij de uitbraak van de corona-epidemie in 2020,

aanschaf van 25 computers voor het centrum van beroepsopleidingen,

gereedschap en een aluminiumtrap voor voor vijf opgeleide schilders met een handicap (doofstom)

basisgereedschap voor toekomstige timmermannen

Wilt u ons helpen om kleine projecten te realiseren of jongeren te ondersteunen? U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005 9140 09 ten namen van Stichting Water voor Leven of direct over te maken door te klikken op onderstaande button.

To top