Schoolsysteem

Nadat de onafhankelijkheid op 5 juli 1975 werd uitgeroepen, stelde het Ministerie van Onderwijs een leerplicht in voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Voor kleuters werden kinderopvangplaatsen ingericht, de zgn. Jardin Infantil. Daarna gaan de kinderen tot hun twaalfde jaar naar de Escola Primaria. Dit onderwijs is gratis. Ze leren zowel het Portugees als het Criolo, dat de bevolking onderling spreekt. Tijdens de lunchpauze krijgen de kinderen iets te eten, veelal maïspap. Een schooldag wordt in tweeën gesplitst vanwege ruimtegebrek.

  • Na de lagere school kunnen de kinderen doorstromen naar het lyceum ( Escola Secondaria). Ongeveer 80% van de kinderen stroomt door. De schoolduur is zes jaar.
  • Het beroepsonderwijs wordt projectmatig georganiseerd en valt onder het Ministerie van Arbeid. De opleidingen zijn van verschillend niveau. Er is een aanbod voor jongeren met twee jaar lyceum tot een afgeronde opleiding. De duur van de opleiding varieert van 1 tot 3 jaar.
  • Het hoger onderwijs is mogelijk op het eiland Santiago in de hoofdstad Praia. Naast de PABO, zijn er in Praia universiteiten met de studierichtingen Rechten, Economie, Sociologie, Pedagogiek, criminologie,  journalistiek, enz. De theoretische opleiding duurt duurt vier jaar, waarna de opleiding wordt afgerond met een afstudeerstage/ opdracht avn een jaar. Het collegegeld is circa 140 euro per maand.

To top