Cisternes

De eerste activiteiten dateren van begin jaren ’80. Na drie jaar droogte hebben immigranten, tijdens een door de Regering georganiseerde conferentie afgesproken, dat iedere deelnemer activiteiten zou gaan ontwikkelen om geld in te zamelen voor projecten op zijn/haar geboorte-eiland om het tekort aan drinkwater te helpen verminderen. De hr. Spinola begon met behulp van anderen acties om geld in te zamelen voor een auto, waarop een watertank met een inhoud van 1500 liter kon worden geïnstalleerd. Binnen een jaar reed de tankauto op Fogo rond.

Het Actiecomité “Water voor Leven” werd opgericht. In 1988 is het Actiecomité overgegaan in de Stichting Water voor Leven. Op Fogo werd de counterpart-organisatie Associação Agua para Viver opgericht. De eerste cisterne werd in 1983 gebouwd. Een bak in de grond vangt het regenwater via een vloeiveld op. Voordat het water in de cisterne terechtkomt, wordt het gereinigd via een koolstof-procedé, waarna het tot de volgende regentijd kan worden gebruikt.

Er zijn in totaal 12 cisternes gebouwd en 5 cisternes gerenoveerd. In de jaren tachtig zijn 4 cisternes in de regio tussen San Jorge en Campanas gebouwd, waar door de stijgingsregens de meeste kans op regen is. De mooiste cisterne staat in Ribeira Filipe, waar het water uit een kraan komt. De grootste cisterne werd in 1992 gebouwd in Lacaca. Hier valt weinig regen, dus is er een extra groot vloeiveld en een bak met een inhoud van 450.000 liter aangelegd. Twee bestaande cisternes zijn voorzien van een vloeiveld. Dit omdat het oude systeem met pijpleidingen niet werkte. In 2004 is er een cisterne in Velho Manuel gereed gekomen. Tenslotte zijn er twee watersilo’s geplaatst en een cisterne opgeknapt bij de gevangenis in San Filipe. De dorpsgemeenschappen zorgen het beheer voor het onderhoud. De onderhoudskosten worden betaald uit de verkoopopbrengst van het drinkwater: 20 escudo´s (5 cent) voor een emmer met een inhoud van twintig liter.

To top