Beleid geactualiceerd op 22-04-2022

Stichting “Water voor Leven” ontleent haar naam aan de bouw van cisternes in de eerste periode van haar bestaan (1980). Vanaf 2018 zal de Stichting Water voor Leven haar activiteiten meer richten op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan en kleine educatief gerichte projecten. 

Visie

  • Het bestuur van Stichting Water voor Leven streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap, waarin jongeren na de basisschool kunnen doorleren voor een betere toekomst.  Een  jongere de kans te geven een diploma te halen aan het voortgezet- , beroepsonderwijs en incidenteel universiteit. Een diploma geeft de jongere de kans op een toekomst door inkomsten uit betaalde arbeid of uit een zelf gestart bedrijfje.

Download voor informatie, werkwijze en uitvoering van het beleidsplan  https://www.watervoorleven.nl/wp-content/uploads/2022/05/Beleids-en-werkplan-Stichting-Water-voor-Leven-versie-2.0-11-04-2022.pdf

To top