Steun jongeren bij het volgen van een beroepsopleiding

Op het centrum voor beroepsopleidingen te Ponta Verde kunnen opleidingen voor elektro-, installatie- en metaaltechniek aangeboden. In oktober 2020 is de opleiding onderhoud en bouw van vissersboten (houtbewerking) gestart. Dit zijn beroepen waarmee de jongeren direct op het eiland kunnen starten.  Aan het eind van de opleiding hopen we de jongeren een gereedschapskist mee te kunnen geven. De kans dat je aangenomen wordt is dan groter.

Naast de technische beroepen is ze sinds 2020 gericht op de agrarische sector. Zij biedt opleidingen gericht op productie, beheer en management van landbouw en fruitteelt aan. Dit is onderdeel van het beleid om de agrarische sector te professionaliseren naar de eisen van de huidige tijd en biedt biedt kansen op werk en een positieve economische ontwikkeling van het eiland. De bouw van een enorme kas, mogelijk gemaakt door onze donateurs, is een waardevolle praktijkleerplaats. 

Wilt u ons helpen om kleine projecten te realiseren of jongeren te ondersteunen? U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005 9140 09 ten namen van Stichting Water voor Leven of direct over te maken door te klikken op onderstaande button.

To top