Steun voor Leermiddelen of gereedschap

Op Fogo is de gebruikelijk dat een vakman beschikt over het basisgereedschap wat nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De kans op een baan na de beroepsopleiding is groter als de cursist beschikt over het basisgereedschap dat nodig is om het beroep in de praktijk te leren. Het zou mooi zijn als we cursisten na het behalen van hun diploma een gevulde gereedschapskist kunnen aanbieden

Bepaalde kinderen worden geholpen bij de aanschaf van leermiddelen, een uniform of een rugzak. Dit voorkomt dat kinderen van school worden gehaald als het de ouders ontbreekt aan middelen vanwege een mislukte oogst of geen werk.

Ieder bedrag is welkom om bovenstaande te realiseren. Je hebt al voor €10,-  een gereedschapsonderdeel,  €15,-  een rugzak, €20,-  een uniform, €180,- een gereedschapskist voor één van de beroepsopleidingen.

Wilt u ons helpen om kleine projecten te realiseren of jongeren te ondersteunen? U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005 9140 09 ten namen van Stichting Water voor Leven of door te klikken op onderstaande button.

To top