Schenk met belastingaftrek

Steun voor langere tijd helpt ons om problemen structureel aan te pakken. U kunt kiezen of uw donatie wordt bestemd voor `Sponsor een Jongere` of een algemene donatie. Wat betreft de actuele vragen, verwijs ik u naar het de nieuwsbrieven op Home-Nieuws 

U krijgt belasting voordeel als particulier of Z.Z.P’er (in Nederland), als u ons minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt. Dit moet vastgelegd worden in een  overeenkomst; periodieke gift voor een particulier/Z.Z.P’er. Door onderstaande stappen te doorlopen, kunt u uw gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  • Vul de “Overeenkomst Periodieke Gift” in en onderteken beide formulieren
  • Stuur of scan beide exemplaren naar Stichting Water voor Leven, Truus Kramer, Waterruit 61, 2804 PB Gouda of info@watervoorleven.nl
  • Het transactienummer dat wij daarna invullen kunt u bij uw belasting-jaaropgave invullen
  • Na verwerking en ondertekening van de penningmeester krijgt u het exemplaar voor de schenker terug.
  • Bewaart u die goed. Soms kan de belastingdienst ernaar vragen.
  • U kunt hieronder klikken voor een
  • Overeenkomst periodieke giftvoor particulieren en zzp’ers

To top