Nieuwsbrief 5

1. Ontwikkelingen universiteit 2. Beroepsopleidingen 3. Lyceum 4. Opleiding dove jongeren
1. Ontwikkelingen universiteit Alle studenten zijn nog in Praia op het eiland Santiago. Ze mogen gedurende de lockdown niet naar Fogo reizen. Het onderwijs is op afstand (digitaal) doorgegaan. De tentamens zullen in augustus afgenomen worden, dit leidt er toe dat ook de resultaten later (september/oktober) beschikbaar zijn. Maria heeft haar 4e jaar als finalista afgerond. Zij zal op Fogo aan haar stage beginnen. Daar begint ze mee zodra ze weer naar Fogo mag reizen.
2.   Beroepsopleidingen In eerdere berichten hebben wij steeds gesproken over de technische school in Ponta Verde. Wij zijn enorm trots op deze school. Zeker nu er meerdere beroepsopleidingen worden verzorgd. Wij zullen daarom in het vervolg de term technische school niet meer gebruiken. Dat is ook in lijn met wat er op de gevel van het gebouw staat (zie foto). Naast de technische beroepen zoals aluminiumbewerking, loodgieter, elektricien start er ook een basisopleiding voor landbouw. Deze opleiding duurt 1 jaar. Op een hoger niveau zal er een tweejarige opleiding agricultuur van start gaan. Verder start een opleiding bouwen en onderhoud vissersboten. Tenslotte hoopt men een 3-jarige opleiding toerisme te starten. In deze opleiding is ook veel aandacht voor cultuur. Voor al deze opleidingen zijn er al voldoende aanmeldingen. De school doet er alles aan de financiering rond te krijgen. In oktober beginnen 20 leerlingen elektra en 20 leerlingen loodgieter aan hun stage. De praktijk leert dat hun kansen op een stageplek en later op werk aanzienlijk groter zijn als ze over hun eigen gereedschap beschikken. Wij zijn op zoek naar middelen om deze leerlingen aan een passende set gereedschap te helpen. We denken hier ongeveer € 6.000,- voor nodig te hebben. Doet u mee?
3.   Lyceum Carla en Nuno hebben hun diploma op het Lyceum behaald. Daar zijn we trots op. Ook mooi is dat beiden nog verder willen studeren. Nuno gaat een beroepsopleiding doen en Carla gaat aan de universiteit studeren. Wij wensen beiden veel succes en een goede toekomst. Dit kan allemaal dankzij onze donateurs en de fondsen.
4.   Opleiding dove jongeren Dove jongeren op Fogo zijn normaal gesproken kansloos op de arbeidsmarkt. Er zijn 5 dove jongeren die nu opgeleid worden in het schildersvak. Om ze na hun opleiding een serieuze kans op werk te geven willen we ze graag voorzien van de juiste gereedschappen. Hierbij hoort tenminste een aluminium ladder. Hiervoor denken we € 200,- per leerling nodig te hebben. Hoe mooi zou het zijn als dit lukt.
Ten slotte Wilt u naar aanleiding van deze  nieuwsbrief onze Stichting steunen dan kan dat door uw gift over te maken naar: Bankrekening: NL 11 INGB 0005 91 4009 ten name van Stichting Water voor Leven te Gouda Via deze link kunt u via i-DEAL ook een donatie overmaken. https://www.watervoorleven.nl/help-mee/doneer-direct/ De Stichting Water voor Leven heeft de ANBI status. Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via: info@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 24791079 of secretaris@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 28334978 Namens de Stichting Water voor Leven, David van Midden, secretaris
To top