Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2020-06

In deze nieuwsbrief over onderwijs:

1. Ontwikkelingen corona
2. Corona en onderwijs
3. Lyceum
4. Centrum voor beroepsopleiding
5. Universiteit

1. Ontwikkelingen Corona

De afgelopen maanden is net als bijna overal er weer sprake van een sterke opleving van het virus. Op Kaapverdië zijn nu in totaal ruim 9200 mensen besmet of besmet geweest. Er zijn 100 sterfgevallen bekend. Ook op Fogo loopt het aantal besmettingen snel op. Het gevolg is dat vrijwel alles dicht is en mensen niet naar buiten mogen.

Als mensen op Fogo in quarantaine moeten dan zijn daar aparte huizen voor waar de door de gemeente worden onderhouden.

2. Corona en onderwijs

Het lyceum is geopend. De jongeren hebben wisselend les. Dat komt neer op 50% van de normale lesuren. Men is hard bezig om te onderzoeken hoe de lessen digitaal kunnen worden verzorgd.  Veel huizen hebben nog geen elektra, laat staan een computer en internetverbinding.

Het centrum voor beroepsopleidingen is geopend. De cursisten van de vorig jaar gestarte cursussen elektro-, installatie- en metaaltechniek zijn met hun laatste theorielessen bezig. Als de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien zullen zij deze maand beginnen met hun stage.  De universiteiten zijn in augustus geopend, maar in oktober vanwege de sterke stijging van besmettingen in Praia weer gesloten. De tentamens van het afgelopen studiejaar zijn afgerond en de lessen zijn weer digitaal.

3. Het lyceum

Met ingang van dit jaar hoeft voor de kinderen tot en met groep 4 geen schoolgeld meer betaald te worden. De leerlingen in de groepen 5 en 6 betalen nog wel schoolgeld. We hebben daarom de steun voor vervoer, uniform, rugzak en leermiddelen verlaagd van 40 euro naar 27 euro per maand.

In totaal ondersteunen wij dit jaar 10 leerlingen. Dat is fors uitgebreid vanwege de gevolgen van de corona-perikelen. Er liggen nog diverse aanvragen waarover het bestuur op Fogo zal beslissen. Wij hebben dit nu nog uit eigen middelen kunnen financieren maar hopen in de toekomst donateurs te vinden die deze jongeren zouden willen helpen.

4. Centrum voor beroepsopleiding

Het bestuur van Water voor Leven heeft in september besloten het accent te leggen op ondersteuning van cursisten aan het centrum voor beroepsopleidingen. Het arbeidsperspectief is groter en het is voor de economische ontwikkeling van Fogo een enorme stimulans. Daarnaast zijn de contacten met het centrum van beroepsopleidingen goed, waardoor we beter kunnen controleren of het geld goed terecht komt. 

Een goed bericht is dat alle 14 cursisten die door de donateurs van Water voor Leven gesteund worden nog op de les zitten.

Op maandag 2 november is de opleiding Landbouw, Productie en Beheer gestart met 18 cursisten. Ook de nieuwe cursus landbouw productiebeheer (18) is gestart. De cursus onderhoud en bouw vissersboten (20 cursisten) start naar verwachting deze maand.

Een lid van het bestuur op Fogo heeft grond afgestaan aan de school voor de uitoefening van de lessen in de praktijk. De school zoekt nog naar middelen om een kas te bouwen, die nodig is voor de cursussen landbouw. De cursisten leren dan hoe ze het hele jaar door groente van een goede kwaliteit en kwantiteit kunnen kweken. De irrigatie gaat dan via de druppeltechniek. De kas zal voor het grootste deel gebouwd worden door de cursisten van de technische opleidingen, maar er is nog € 6460,- nodig voor aanschaf van het materiaal. Naast de 14 jongeren van de technische opleidingen, steunen we dit studiejaar tien extra  jongeren bij de nieuw te starten cursussen en hopen dat in de toekomst uit te kunnen breiden, waaronder twee cursisten bij de cursus bouw en onderhoud vissersboten. Wij hopen de betreffende donateurs binnenkort daarover verder te informeren.

5. Universiteit

Een gevolg van ons besluit om het accent naar het centrum voor beroepsopleidingen te leggen is dat we alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog jongeren voor de universiteit zullen ondersteunen.

De jongeren die een toezegging zijn gedaan zullen wij nog tot het eind van de studie ondersteunen. Dat geldt voor de jongeren die nu op de universiteit zitten, maar ook voor één  jongere die dit jaar haar lyceumdiploma heeft gehaald en hier al op had gerekend.

Djadmila is op stage bij het ministerie van financiën en Maria gaat stage lopen in Mosteiros. Dina heeft haar stage afgerond en is dus nu afgestudeerd. Euric, die vorig jaar is afgestudeerd, heeft een baan als manager bij een beveiligingsbedrijf gevonden.

Helaas zijn er ook twee studentes die zich niet aan de afspraken hielden. Daarvan hebben we de ondersteuning gestopt.

Op dit moment ondersteunen wij nog 8 studenten en twee stagiaires. Twee studenten zijn door persoonlijke omstandigheden gestopt. We onderzoeken of zij een opleiding op het centrum voor beroepsopleiding kunnen volgen.

De maanden augustus en september zijn gebruikt voor het wegwerken van achterstanden en het afnemen van tentamens. De positieve resultaten daarvan zijn grotendeels binnen.

Tenslotte

Wilt u naar aanleiding van deze  nieuwsbrief onze Stichting steunen dan kan dat door uw gift over te maken naar:

Bankrekening: NL 11 INGB 0005 91 4009
ten name van Stichting Water voor Leven te Gouda

Via deze link kunt u via i-DEAL ook een donatie overmaken.

De Stichting Water voor Leven heeft de ANBI status.

Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via:

info@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 24791079
of
secretaris@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 28334978

Namens de Stichting Water voor Leven,
David van Midden, secretaris

Nieuwsbrief downloaden?

To top