Leermiddelen en materialen

Home / Projecten / Leermiddelen en materialen

Soms kunnen de ouders de kosten om een jongere een opleiding aan het lyceum te laten volgen, niet betalen. Dat kan gebeuren, omdat de oogst is mislukt, de ouders geen werk hebben, eventueel in combinatie met gezondheidsproblemen. Om te voorkomen dat een kind van school gehaald wordt, helpt Water voor Leven bij het aanschaffen van het uniform, leermiddelen en betaalt zij het inschrijfgeld. Daarna wordt de jongere op de wachtlijst gezet en hopen wij een donateur te vinden, die bereid is de jongere te ondersteunen.

Het geld voor de aanschaf van leermiddelen of materialen is voor de cursisten en studenten vaak niet aanwezig. Zij moeten het doen met de notities, die tijdens de lessen zijn gemaakt. Soms worden er kopieën van de leerstof gemaakt en rouleert dat onder de jongeren. Om de grootste nood te lenigen, hopen wij voor de aanschaf van de meest noodzakelijke leermiddelen een klein bedrag beschikbaar te kunnen stellen.