Basisscholen

Home / Resultaten / Basisscholen

Na de bouw van cisternes werd Stichting “Water voor Leven” door het eilandbestuur gevraagd om onze aandacht te verplaatsen naar het bouwen van basisscholen. Veel kinderen moesten ver lopen door gebrek aan een school in hun dorp. Uitgangspunt bij de bouw van een school, was dat een kind minder dan 5 km hoeft te lopen om naar school te gaan.

In totaal zijn er verspreid over het eiland 12 basisscholen gebouwd en 3 scholen uitgebreid met lokalen, kantine en toiletten. De eerste school werd in Campanas Alta gebouwd. In Monte Largo werd in 1995 de school geopend door de President van Kaap Verdië. Door de eruptie van de vulkaan Pico in begin april 1995 moest de bevolking van Chã das Caldeiras aan de voet van de vulkaan evacueren naar het dorp Achada Furna. Met steun van “ St. Wilde Ganzen”, konden we eind 1995 al beginnen met de bouw van de school in Achada Furna.

Na de bouw van een school met twee lokalen en een kantine in Cobom, een buitenwijk van de hoofdstad San Filipe, was er voldoende grond om ook een voetbalveld aan te leggen. De laatste basisschool werd, gebouwd in Velho Manuel en in juli 2004 overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, na vijf jaar werd deze school met een derde lokaal uitgebreid. Hierdoor konden de leerlingen van de bovenbouw in september weer in hun eigen dorp naar school.