Centrum voor beroepsopleidingen

Home / Resultaten / Centrum voor beroepsopleidingen

De vraag naar geschoold vak-personeel is en blijft groot. Eind 2005 is Stichting Water voor Leven met de bouw begonnen van een technische school in Ponta Verde, Centro Formação Profisional. Na een uitbreiding in 2011 konden de jongeren naast de opleiding houtbewerking ook een opleiding elektro- ,installatie-  of metaaltechniek volgen. Bijna 200 jongeren hebben een diploma gehaald en vonden werk of begonnen een eigen bedrijfje.

sinds 2019 is de school overgedragen aan de overheid en omgedoopt naar een centrum voor beroepsopleidingen. De bovengenoemde technische opleidingen worden nog steeds gegeven. De houtbewerking is voornamelijk gericht op onderhoud en bouw vissersboten. Sinds 1 augustus is de school ook een opleidingscentrum voor de agrarische sector. De cursussen landbouw: basistechniek, productie, bewerking, vermeerdering, koeltechniek en beheer worden op diverse niveaus gegeven, Het vormt een onderdeel van het beleid om de landbouw en fruitteelt op het eiland te professionaliseren en de opbrengst vergroten, zodat Fogo kan voorzien in de behoefte aan landbouwproducten op de andere eilanden.

Wij willen de cursisten graag een gereedschapkist geven aan het eind van een opleiding. Afhankelijk van de opleiding komt dat neer op €15o tot €200 per cursist. Voor  €10 hebben we al een onderdeel van zo’n kist. Wilt u ons helpen om de leerlingen te voorzien van leermiddelen/ gereedschap klik dan op : steun voor leermiddelen

Stichting Water voor Leven steunt cursisten, die het cursusgeld niet kunnen betalen, financieel met een bedrag van 500 euro per jaar. Wilt u ons helpen bij het ondersteunen van een jongere, ga dan naar de site sponsor een jongere.