Technische School Ponta Verde

Home / Resultaten / Technische School Ponta Verde

De vraag naar geschoold vak-personeel is groot. Eind 2005 is Stichting Water voor Leven met de bouw begonnen van een technische school in Ponta Verde, Centro Formação Profisional. Na een uitbreiding in 2011 konden de jongeren er een opleiding Houtbewerking, Elektrotechniek, Installatietechniek of Metaaltechniek volgen. Bijna 200 jongeren hebben een diploma gehaald  en vonden werk of begonnen een eigen bedrijfje. 

De school is vier jaar lang gesloten geweest wegens geldgebrek van de regering. In 2018 is de afspraak gemaakt het gebouw school over te gedragen aan de overheid. De school zal in de toekomst een opleidingscentrum worden. De bedoeling is dat de fruitteelt op het eiland Fogo verder wordt geprofessionaliseerd. Cursussen landbouw- en fruitteelt en koeltechniek staan op het programma. Daarnaast komt er een door een bedrijf opgezette  houtbewerkings- en aluminiumwerkplaats, waar jongeren kunnen worden opgeleid. 

Stichting Water voor Leven wil zich inzetten om cursisten, die het cursusgeld niet kunnen betalen, financieel te steunen. Wij hopen de komende jaren donateurs te vinden, die garant willen staan om een jongere te ondersteunen gedurende de beroepsopleiding. Voor de actuele stand van zaken wat betreft aanvragen van jongeren verwijs ik u naar de nieuwsberichten op de Homepagina onderaan.