Nieuwsbrief 01-04-2020 NR 3

In deze nieuwsbrief

 1. Berichten vanuit het bestuur
 2. Ondersteuning ouderen tijdens het bezoek van onze secretaris
 3. Onze nieuwe man in Praia: begeleiding van studenten
 4. Gesprekken studenten
 5. Jaarverslag en donaties
 1. Berichten vanuit het bestuur

In januari 2020 werden we verrast met de opbrengst van ruim € 4000,- van de adventscollecte van de  Augustijner Gemeenschap te Eindhoven.

Wij en het docententeam van de technische school zijn ontzettend blij met de gift van €1700, – , die de Stichting in reactie op de vorige nieuwsbrief heeft ontvangen voor de grote onderhoudsbeurt van de houtbewerkingsmachines. Na een week werk zijn de machines als nieuw en kan de werving voor cursisten beginnen.

Onze voorzitter de heer Agnelo en zijn vrouw zijn na een hectische periode met een extra vlucht teruggekeerd in Nederland. Ook in Cabo Verde heeft de impact van de coronacrises veel invloed op het dagelijks leven. Ouderen mogen niet meer de deur uit. De overige bewoners mogen alleen voor hun dagelijkse boodschap naar buiten. De scholen zijn gesloten. Het land is afhankelijk van invoer voedsel. Op hamsteren door handelaren en prijsopdrijving staat door het uitroepen van de noodtoestand een gevangenisstraf van 3 tot 6 jaar. Het vliegverkeer tussen de eilanden is stopgezet. De veerboten vervoeren alleen voedsel. Er zijn 4 personen positief getest en nog 11 anderen zijn in quarantaine. Een toerist is overleden. De bevolking is extra kwetsbaar. Veel huizen zijn niet aangesloten op water en de gezondheidszorg heeft ondanks de bekwame artsen niet de middelen zoals in Nederland. Laten we hopen dat de crises door het coronavirus, zowel in Nederland als in Cabo Verde zich keert en de persoonlijke gevolgen voor ons allen beperkt blijft.

 • Ondersteuning ouderen tijdens het bezoek van onze secretaris David van Midden

Het bestuur heeft, dankzij de gift van €2000,- van de Stichting Liduina, nieuwe matrassen en incontinentiehoezen kunnen aanschaffen voor tien ouderen op Fogo. David heeft dat samen met Maria Gomez (penningmeester Agua para Viver) de nieuwe matrassen bij de ouderen gebracht. Dat was hard nodig! De oude matrassen stonken en vielen uit elkaar. De stralende gezichten van de ouderen spraken boekdelen.

‘Moge God u zegenen, zoals God mij gezegend heeft’. Ik was er stil van. Vooral van dat ‘…zoals God mij gezegend heeft’. Deze mensen ervaren, hoe zwaar hun leven ook is, dankzij hun diepe geloof, toch nog zegen, aldus David.

 • Onze nieuwe man Celestina in Praia: begeleiding van studenten

Celestina Costa is docent aan één van de universiteiten op Praia. Hij zal in voortaan twee tot drie maal per jaar de studenten bij elkaar roepen en met hun hun situatie, resultaten en plannen bespreken. Van de studenten wordt gevraagd een jaarplan te maken, waarin zij een tegenprestatie opnemen voor de steun, die zij krijgen, om iets terug te doen voor de maatschappij. Dit kan zijn voorlichting geven over de opgedane kennis aan de bewoners van Fogo tijdens het zomerreces, nieuwe eerstejaars studenten wegwijs maken, enz. Eén keer per jaar zal Elandina Brito, die vanuit Nederland het project ‘Sponsor een Jongere’ coördineert, bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

 • Ontmoeting studenten

Elandina is in februari op werkbezoek geweest. Ze heeft met leden van het bestuur over de werkwijze en samenwerking afspraken gemaakt. Helaas kon zij de bijeenkomst met de studenten in Praia niet bijwonen. De zandstorm (bruma seca) legde het vliegverkeer vast en

van links naar rechts Elida, Vaneida, Carla, Fausto, Edelmiza, Maria de Fatima, Elbricht, dhr Celestina Costa en Dina

maakte dat Elandina niet kon vertrekken vanuit Fogo en direct door moest vliegen naar Nederland.

De bijeenkomst met 8 van de 13 studenten met Celestino is wel doorgegaan. Kim van Hest was daarbij aanwezig, namens de Stichting Dames Spoorenberg, die vijf studenten financieel ondersteunt. Kim heeft een intensief gesprek met studenten gehad over de ondersteuning, hun studie en situatie. Daarna is Kim doorgevlogen (zandstorm was gaan liggen) naar Fogo en heeft haar onderzoek voortgezet. De heer Agnelo Spinola heeft Kim in contact gebracht met leden van het bestuur van de stichting Agua para Viver, de directeur van de technische school en een oud student. Ze heeft een bezoek gebracht aan de technische school te Ponta Verde, het lyceum en het gemeenschapshuis. Binnenkort hopen wij de rapportage van dit bezoek te ontvangen en u daarover te informeren.

In de maanden januari, februari zijn de tentamens afgenomen. Zodra de resultaten van de individuele studenten bekend zijn, zal Elandina deze doorsturen naar de betreffende donateur.

5.      Jaarverslag en donaties

De verantwoording over 2019 en toelichting op de jaarrekening zal binnenkort per mail worden toegezonden. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een acceptgirokaart toe te voegen.

 • U kunt uw gift overmaken naar NL 11 INGB 0005914009 t.n.v  Stichting Water voor Leven, eventueel onder vermelding van doel
 • Of via de website: www.watervoorleven.nl/help-mee/doneer-direct/
 • U kunt ook kiezen om voor een periode van minimaal vijf jaar een ‘overeenkomst periodieke gif’ aan te gaan, dan kunt u het bedrag in zijn geheel aftrekken van de belasting. Het formulier kunt u vinden op onze website:

www.watervoorleven.nl/help-mee/schenk-met-belastingaftrek/

Meer informatie vindt u op onze website

Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via:

Truus Kramer-Bais info@watervoorleven.nl            of tel. +316 24791079

David van Midden secretaris@watervoorleven.nl  of tel. +316288334978

Wilt u geen nieuwsbrieven van Stichting Water voor Leven meer ontvangen, meldt u zich dan hier af

To top